Mäklarinformation

Brf Graniten bildades 2005 och består av 69 lägenheter i varierande storlek på adresserna Huvudstagatan 28-32. Föreningen har gemensamma cykelrum och återvinningsrum, men inga andra gemensamma lokaler. Till föreningen hör 36 parkeringsplatser i varmgarage och 21 parkeringsplatser utomhus. Samtliga parkeringsplatser i garaget samt 13 platser utomhus har tillgång till laddstolpar. Det är för närvarande kö till samtliga parkeringsplatser. Ny ägare av bostadsrätt kan ställa sig i kö tidigast på tillträdesdagen.

I månadsavgiften, som inte har höjts sedan föreningen grundades, ingår uppvärmning, hushållsel, vatten och renhållning. Föreningen har ett gemensamt avtal med Telia där internet (250 Mbit/s nedströms och 100 Mbit/s uppströms), bredbandstelefoni och TV (paket Lagom) ingår. Månadsavgiften planeras inte att höjas inom överskådlig framtid.

Hösten 2021 påbörjades en fasadrenovering. Denna är nu (sommaren 2023) genomförd, även markåterställningen. Några delar av rabatterna ska snyggas till under hösten 2023. Renoveringen har inte medfört en höjning av månadsavgiften.